คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ แม้จะมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ tradicionales แต่ยังมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าควร

 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
 • อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด: ทำความเข้าใจวิธีการใช้งานและข้อควรระวังต่างๆ
 • ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ: เลือกซื้อน้ำยาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบส่วนผสมและปริมาณนิโคติน
 • ไม่ใช้แบตเตอรี่ที่ชำรุด: ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่อยู่เสมอ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เมื่อเสื่อมสภาพ
 • ไม่ชาร์จแบตเตอรี่โดยไม่มีผู้ดูแล: ชาร์จแบตเตอรี่บนพื้นผิวเรียบ ไม่วางบนวัสดุที่ติดไฟง่าย
 • ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะชาร์จแบตเตอรี่: ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
 • ไม่ดัดแปลงหรือ改造บุหรี่ไฟฟ้า: ใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ไม่ดัดแปลงอุปกรณ์
 • ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่ที่มีเด็กหรือสัตว์เลี้ยง: ป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงสัมผัสกับสารเคมีในน้ำยา
 • ล้างมือหลังใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า: ป้องกันสารเคมีสัมผัสผิวหนัง
 • สังเกตอาการผิดปกติ: หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

 • ไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าหาก:
  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
  • มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด
  • แพ้ส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
 • บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่วิธีการเลิกสูบบุหรี่: ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ควรปรึกษาแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *